Handlekurv

..er tom!

Avtalevilkår

Avtalevilkår

Avtaleparter

Kjøper er den person som foretar bestillingen. Personen må være over 18 år.

Selger er Zobrius Pharma AS.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisene gjelder inntil de endres.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Varsel om prisendringer kunngjøres i nettbutikken i god tid før prisendring trer i kraft.

Betalingsvilkår

Betaling foregår ved Klarna Checkout som omfatter mange debet og kredit kort. Betingelser er iht. Klarnas betalingsspesifikasjoner.

Våre introduksjonstilbud gjelder kun 1 stk shot per person og gjelder kun for privat personer til privat bruk dvs. ikke for videre salg.

For bestilling fra næringsdrivende som er registrert hos Mattilsynet gjelder normale salgsbetingelser.

Leveringstid og varebeholdning

Zobrius Pharma AS pakker og leverer varene til transportør i løpet av 1-3 virkedager. Deretter tar det normalt 2-5 virkedager før kjøperen får varene levert til sin adresse, post i butikk, postkontor, eller nærmere angitt, alt etter hvor i landet kjøperen bor. Forsendelser som ikke passer i postkassen blir levert til kjøperens nærmeste utleveringssted. Zobrius Pharma AS samarbeider med Posten og Bring, Postnord og flere budbilselskaper.

Zobrius Pharma har varer tilgjengelig for levering, og om det unntaksvis skulle være en utsolgtsituasjon, vil dette være kommunisert tydelig på bestillingssider for det aktuelle produktet.

Reklamasjon

Retur grunnet reklamasjon må skje innen 10 dager etter mottatt vare. Husk alltid å påføre avsenders navn og ordrenummer ved retur. Husk også å oppgi årsaken til reklamasjonen. Varer med brutt forsegling tas ikke i retur. Manglende informasjon vil føre til at reklamasjonen ikke blir registrert og dermed ikke godkjent.
Varer som returneres til oss der angreretten ikke gjelder, blir belastet med en avgift på kr 159,- for å dekke våre kostnader for returhåndteringen.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve avtalen hevet.

Zobrius Pharma AS er imidlertid kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Zobrius Pharma AS kan påvise at mangelen skyldes forhold utenfor Zobrius Pharma AS kontroll, og som Zobrius Pharma AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Zobrius Pharma AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Zobrius Pharma AS side.

Angrerett

Kjøperen kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Zobrius Pharma AS har oppfylt sin opplysningsplikt iht. Angrerettsloven og varen er mottatt. Pakken må returneres uåpnet, og forsegling må ikke være brutt. Kjøperen må gi melding til Zobrius Pharma AS dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Returkostnader må imidlertid kjøperen bære, med mindre Zobrius Pharma AS har misligholdt avtalen.

Zobrius Pharma AS sender Angrerettsskjema sammen med ordren.
Angreskjema kan også lastes ned på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/

 

For å benytte angreretten kan kjøperen sende e-post: post@zobrius.com, eller sende brev til Zobrius Pharma AS, Tollbugt. 49, 3044 Drammen.


Det gjøres oppmerksom på at:
Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:
levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato.
Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,
Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon. 

Norsk kvalitet

Zobrius Pharma AS markedsfører norskproduserte kosttilskudd av høy kvalitet. Alle produkter er produsert i henhold til internasjonale standarder ISO og HACCP.

Zobrius Pharma AS håper du blir fornøyd med våre produkter og vi setter stor pris på din tilbakemelding.

Medisinske spørsmål

Hvis du har spørsmål vedrørende egen helse og bruk av kosttilskudd bør du ta dette opp med din fastlege.

 

Kundeservice

Det er lettest å nå oss på e-post: post@zobrius.com, telefon tlf. 917 65 111 eller post til vår adresse.


Zobrius Pharma AS.
Kontaktadresse: Tollbugt. 49, 3044, Drammen.
E-post: post@zobrius.com
Telefonnummer: 917 65 111
Organisasjonsnummer: 914330009